فرم نظرسنجی مشتریان

 • مشترک گرامی:

  ضمن تشکر و قدردانی از حسن اعتماد شما در انتخاب محصولات این شرکت به استحضار می رساند، همفکری و تعامل شما موجب ارتقاء و بهبود کیفیت محصولات می گردد. لذا خواهشمند است با امتیاز دهی به شاخص های تعیین شده و همچنین با ارائه سایر نظرات و پیشنهادات ما را در رسیدن به اهداف کیفی و برآورده ساختن خواسته ها و نیازهای خود یاری فرمایید.

 • راههای ارتباطی مشتریان:

  * تلفن: 7-35270181-028 (داخلی 133) * فکس: 35270180-028 * ایمیل: IBW_CRM@yahoo.com *وب سایت: www.iran-bead-wire.com * تلگرام: 09120837836 * كد پستي: 3481393693 * صندوق پستی: 1445

 • وزن شاخص(ضریب اهمیت)
  هر یک از گزینه ها دارای امتیاز 1 تا 4 میباشند.
 • امتیاز شاخص
  هر یک از گزینه ها دارای امتیاز 5- تا 10 میباشند.
 • وزن شاخص(ضریب اهمیت)
  هر یک از گزینه ها دارای امتیاز 1 تا 4 میباشند.
 • امتیاز شاخص
  هر یک از گزینه ها دارای امتیاز 5- تا 10 میباشند.
 • وزن شاخص(ضریب اهمیت)
  هر یک از گزینه ها دارای امتیاز 1 تا 4 میباشند.
 • امتیاز شاخص
  هر یک از گزینه ها دارای امتیاز 5- تا 10 میباشند.
 • وزن شاخص(ضریب اهمیت)
  هر یک از گزینه ها دارای امتیاز 1 تا 4 میباشند.
 • امتیاز شاخص
  هر یک از گزینه ها دارای امتیاز 5- تا 10 میباشند.
 • وزن شاخص(ضریب اهمیت)
  هر یک از گزینه ها دارای امتیاز 1 تا 4 میباشند.
 • امتیاز شاخص
  هر یک از گزینه ها دارای امتیاز 5- تا 10 میباشند.
 • وزن شاخص(ضریب اهمیت)
  هر یک از گزینه ها دارای امتیاز 1 تا 4 میباشند.
 • امتیاز شاخص
  هر یک از گزینه ها دارای امتیاز 5- تا 10 میباشند.
 • وزن شاخص(ضریب اهمیت)
  هر یک از گزینه ها دارای امتیاز 1 تا 4 میباشند.
 • امتیاز شاخص
  هر یک از گزینه ها دارای امتیاز 5- تا 10 میباشند.
 • وزن شاخص(ضریب اهمیت)
  هر یک از گزینه ها دارای امتیاز 1 تا 4 میباشند.
 • امتیاز شاخص
  هر یک از گزینه ها دارای امتیاز 5- تا 10 میباشند.
 • وزن شاخص(ضریب اهمیت)
  هر یک از گزینه ها دارای امتیاز 1 تا 4 میباشند.
 • امتیاز شاخص
  هر یک از گزینه ها دارای امتیاز 5- تا 10 میباشند.
 • وزن شاخص(ضریب اهمیت)
  هر یک از گزینه ها دارای امتیاز 1 تا 4 میباشند.
 • امتیاز شاخص
  هر یک از گزینه ها دارای امتیاز 5- تا 10 میباشند.